Vil du jobbe på ungdomsklubben?

Over 18 år?

Er du over 18 år, og har lyst å vere vakt på ungdomsklubben på Kroa på Larsnes? Då vil vi gjerne at du tek kontakt med oss på e-sport@larsnes-il.no, evt på telefon (Håkon 957 80 353).

Vi planlegg å halde ope ungdomsklubb kvar fredag, og vi ser etter 3-4 personar over 18 år som kan dele på å vere hovudvakt gjennom hausten. Det vil vere ei viss godtgjering for innsatsen, meir informasjon om dette får du ved å kontakt oss.

Under 18 år?

Vi vil gjerne etablere ein base med “Crew” som kan tenkje seg å hjelpe til på ungdomsklubben. Arbeidsoppgåvene vil vere; stå i kiosk, leite fram og rydde opp, hjelpe til med PC/Playstation/Mobil++, og elles andre ting som dukkar opp. Det vil ikkje vere godtgjering for denne innsatsen, men du vil få ein kul vakt-gensar som berre er for dei som stiller opp. 🙂 Ta kontakt med oss om du ynskjer å hjelpe til med dette.

Vi håpar mange tenkjer at ungdomsklubben er viktig for nærmiljøet og kommuna vår, og at då mange melder seg til innsats. 🙂 Vi har ingen fast søknadsfrist, vi ynskjer å kome i gong så snart som råd, så berre å hive seg rundt å ta kontakt!! 🙂