Ny LIL-Post

Då er det igjen klart for ny LIL-post. I 2023 vart det berre eitt nummer, difor er denne utgåva ekstra fyldig. Her kan du lese om Sumarsamkome, rapport frå gruppene, idrett og bærekraft, kulturpris, 85-års jubileumsfeiring med utnemning av nye æresmedlemar og intervju av desse – pluss litt til.

Bladet skal vere distribuert til alle postkasser på Larsnes. Du kan også lese det digitalt ved å klikke på framsida nedanfor. Dersom du ynskjer ein papirkopi, så ta kontakt med oss – så skal vi ordne det. God lesnad!