Allidrett

Allidrett har som mål å gje eit tilbod om variert fysisk aktivitet til born og unge i alderen 5-13 år i Sande kommune. I Larsnes IL sin strategiplan for 2019-2022 har allidrett som mål å gje born frå førskule til 7. klasse eit tilbod der dei får moglegheit til å prøve ut nye aktivitetar og idrettar.

Aktivitetane borna får prøve seg på er mellom andre:

  • Klatring
  • Go-Cart
  • Skyting
  • Hesteriding

Symjeundervisning er ein viktig del av allidretten, og den føregår på Sunnmørsbadet i Fosnavåg.