Anlegg

Drift av anlegg er ein sentral del av eit idrettslag. Anleggsgruppa har ansvaret for stell og vedlikehald av alle anlegga Larsnes IL har. Dette inneber plenslått, snømåking, måling, rydding og så vidare.