E-Sport

Sande E-Sport er Larsnes Idrottslag si E-Sport gruppe. Gruppa vart starta i 2020, og har kome godt i gong med aktiviteten.

Vi held til på Kroa på Larsnes, og driftar E-Sport tilbod og ungdomsklubb der. Ynskjer du å delta på aktiviteten vår er det berre å melde seg inn i Spond gruppa (NDEFJ) eller ta kontakt med oss på e-post: e-sport@larsnes-il.no

Fyrste Pokémon Go tur i 2020.