Fotball

Fotballgruppa har eit breiddetilbod til aktive born, ungdommar og vaksne fordelt på fleire lag. For å få til dette har vi nærmare 20 trenarar i sving, i tillegg lagleiarar, fair-play kontakter og dugnadsansvarlige.

Fotballgruppa har som mål å gi eit godt fotballtilbod til alle som ynskjer det på Larsnes. Vi er sertifisert kvalitetsklubb sidan 2015, og vart i 2019 kåra til årets kvalitetsklubb på Sunnmøre. Vi jobbar for at flest mulig skal holde på lengst mulig med fotball. Samtidig så ynskjer vi å ha spelarar med på satelittsamlingar og kretslag.

Vi jobber også med å kurse trenarar, leiarar og dommarar slik at vi alltid har god kompetanse på dei områda. Om du har spørsmål eller ynskjer å kome i kontakt med oss i fotballgruppa er det berre å sende e-post eller ringe til en av oss i styret.