Nyhender

 • 85 års feiring
  Fredag 26. mai er Larsnes IL 85 år – det må sjølvsagt feirast! Alle er velkomne til å delta i feiringa. Sjå meir info på plakaten:
 • Heider for 30 år som tillitsvalde
  På årsmøtet 14. mars fekk Bård og Rasmus utdelt heider for 30 år som tillitsvalde i LIL. Dei to har lagt ned ein framifrå innsats gjennom fleire tiår – og vi set umåteleg stor pris…
 • Gjennomført Årsmøte
  På trass av mykje snø og vintervêr var det godt oppmøte på årsmøte tysdag 14. mars. Årsmøtet gjekk gjennom ei fyldig årsmelding, som viser svært stor aktivitet i laget. Alle gruppene har god oppslutnad, og…
 • Påskequiz
  Larsnes IL i samarbeid med Kråen Gard inviterer til Påskequiz på Longfredag. Det er igjen duka for Påskequiz – Denne gongen i samarbeid med Kråen Gard! Dørene på Kråen Gard opnar kl 19:00Quizen byrjar kl…
 • Årsmøte i Larsnes IL
  Det er igjen klart for årsmøte – set av datoen: Tysdag 14. mars kl 20.00 på klubbloftet. Sjå innkalling under:
 • Frivilligheit og inkludering
  Som en del av resertifiseringa til kvalitetsklubb har Larsnes IL Fotballsaman med resten av idrettslaget i 2022 jobba med eit prosjekt retta motfrivilligheit og inkludering. Målet er å få med oss enda fleire ifrivillig arbeid…
 • Nytt nummer av LIL-Posten
  Då er andre nummer av LIL Posten for 2022 klart. Bladet vert distribuert i postkassene på Larsnes nærmaste dagane, så sjekk postkassa. Her kan du lese litt om kva dei ulike gruppene i LIL styrer…
 • Romjulsquiz
  Fredag 30. desember på Breidablik. Dørene opnar kl 20. Skjenkeløyve og sal av snacks. 18 års aldersgrense. Inngong kr 200. Då er det på ny klar for romjulsquiz på Breidablik. Dette vert siste quiz i…
 • Årsmøte gjennomført
  Søndag 6. mars heldt Larsnes IL årsmøte i klubblokala på loftet i Larsneshallen. Aktiviteten i idrettslaget er stor, og sjølv om 2021 var eit år prega av pandemi var det mykje aktivitet i laget. Alle…
 • Årsmøte
  Søndag 6. mars vert det årsmøte i Larsnes IL. Det er hyggeleg å kunne invitere til ei fysisk samling, der vi kan sjå tilbake på året som har gått. Vel møtt til klubblokalet på loftet…
 • Romjulsquiz onsdag 29. des
  Larsnes IL skulle arrangere vår tradisjonelle romjulsquiz på Breidablik. Gjeldande smittevernsreglar tilseier at det diverre ikkje er råd å gjennomføre. Difor køyrer vi i gong med digital quiz, slik vi har gjort nokre gongar før.…
 • LIL-Post – Desember
  På tampen av 2021 er det igjen klart for nytt nummber av informasjonsbladet LIL-Posten. Her får du litt statusoppdatering frå gruppene, og glimt frå aktiviteten i laget. Du kan lese utgåva ved å klikke på…
 • Nytt nummer av LIL-Posten
  No er nytt nummer av LIL-Posten ute. Dette nummeret fortel litt om aktivitetane laget har hatt sista halvår. Mellom anna litt om det fantastiske vintervêret vi hadde i vinter og om den populære skeiseisen. Her…
 • Sommaraktiv Sande – E-Sport Camp
  Sande E-Sport skal i samarbeid med Sande kommune arrangere E-Sport camp i sommarferien. Alle i Sande kommune som er mellom 3. klasse (kull 2012) og 18 år (kull 2003) kan søkje plass. Vi er så…
 • Sommaraktiv Sande – Fotballgruppa
  Larsnes IL arrangerer i samarbeid med Sande kommune «Sommaraktiv Sande». Fotballgruppa i Larsnes IL vil i veke 26 arrangere aktivitetsveke. Her vert det fotball, volleyball, orientering, og ball i hall. Her er det ope for…