Hovudstyret

Hovudstyret er det formelle styret i idrettslaget. Styret består av leiarane av dei ulike undergruppene, i tillegg til leiar, kasserar og nestleiar.

Styret har jamnlege møter, og er ansvarlege for drifta av idrettslaget.

Styreleiar – Bård Dalen
Nestleiar – Karen-Marie Ekroll Hjelle
Kasserar – Karl Artur Vasstrand
Trim – Karsten Slettestøl
Allidrett – Marita Vattøy Gulbrandsen
Fotball – Siri Berntsen Gjerde
Turn – Stine Sætre
Anlegg – Rasmus Ekroll
E-Sport – Håkon Vestnes