Klubbhandbok

Her finn du dokumenta som høyrer til klubbhandboka.

UndergruppeDokumentForklaring
1.1 - Aktivitet - RekrutteringRekrutteringsplanPlan for rekruttering
1.1 - Aktivitet - RekrutteringRekrutteringsansvarligInstruks til rekrutteringsansvarleg
1.2 - Aktivitet - SportsplanSportsplan 2021-2022Sportsplan for fotballen i Larsnes IL
1.3 - Aktivitet - Sportsleg leiingSportsleg leiarSportsleg leiar, sportsleg utval og krav til trenarvegleiar
1.4 - Aktivitet - TrenarvegleiingTrenaransvarleg-TrenarkoordinatorTrenaransvarleg/-koordinator
1.5 - Aktivitet - DommarutviklingDommarveiledar i Larsnes IL FotballDommarvegleiar
1.5 - Aktivitet - DommarutviklingDommerkoordinatorDommarkoordinator
2.4 - Organisasjon - ÅrshjulÅrshjul Larsnes IL FotballÅrshjul for aktiviteten
2.2 - Organisasjon - OrganisasjonskartOrganisasjonskart - Larsnes ILOrganisasjonskart for Larsnes IL
2.3 - Organisasjon - ØkonomistyringØkonomistyringInstruks og retningsliner for økonomistyring
2.5 - Organisasjon - PolitiattestarPolitiattestansvarlig i Larsnes FotballInstruks til politiattestansvarleg
2.6 - Organisasjon - KvalitetsklubbansvarlegKvalitetsklubbansvarlegInstruks til kvalitetsklubbansvarleg
2.7 - Organisasjon - FIKS - ansvarlegFiksansvarligInstruks til FIKS ansvarleg
4.1 - Samfunns- og verdiarbeid - VerdiarVerdidokumentStrategi og verdiplan for LIL
4.3 - Samfunns- og verdiarbeid - Fair play ansvarlegFairplayansvarlegInstruks til fair play ansvarleg.
4.4 - Samfunns- og verdiarbeid - Trygge rammerTrafikktryggleik - Larsnes IL FotballTrafikktryggleik
4.4 - Samfunns- og verdiarbeid - Trygge rammerTrygge Rammer_mobbingArbeid mot mobbing