Medlem

Larsnes IL er til for medlemane, og vi vil gjerne ha så mange som råd. Som medlem i LIL er du med på å støtte arbeidet vi gjer.

Medlemskontingenten for 2021 er:
Familie…. kr 500 (2 vaksne + born under 16 år)
Vaksen…. kr 250 (over 16 år)
Born…….. kr 150

Vi krevjer inn medlemskontingenten gjennom Spond. Her får du betalingsførespurnad enten gjennom appen eller på e-post.

Er du ikkje medlem? Klikk på linken under for å melde deg inn: