Turn

Turngruppa har turnleik på programmet. Fokuset ligg på at borna skal få utvikle koordinasjon og balanse. Dette er viktige element i den motoriske utviklinga til borna.